Menu
Obec Velké Chvojno
ObecVelké Chvojno

IKM Communitas

logo opz   logo ujep reditu

Obec Velké Chvojno se zapojila jako partner do projektu realizovaného Fakultou sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Reditus, z.s. s názvem  IKM Communitas. Jednou ze stěžejních aktivit je:

Program integrovaného rozvoje obce

Obec Velké Chvojno je jednou ze tří modelových obcí Programu Integrovaného rozvoje obce  v Ústeckém kraji, což je dlouhodobý program, jehož posláním je napomáhat především venkovským obcím, aby občané vytvářeli vedle funkční organizované společnosti také komunitu – vnitřně spojené společenství - a posilovali její soběstačnost a odolnost. Touto cestou Velké Chvojno jde a je tu velký potenciál nejen komunitu rozvíjet, ale postavit ji jako základ obecního života, protože lidskost a pospolitost vytváří podmínky pro kvalitní život občanů a teprve odtud se odvíjí ostatní rozvoj obce i celého území. 

 „Péče o obec“ neznamená opečovávání obce, aby byla, aby zůstala, aby se nepoškodila, ale je to praktické ustavičné starání se o to, aby byla dobrá, aby žila, aby se v ní dobře žilo.

To znamená, že vlastním cílem „péče o obec“ není sama obec, ale ti, kdo v ní žijí – těm se v ní má dobře žít.

(Ladislav Hejdánek, filosof)

VIZE

Vizí je, aby se obec stávala komunitou – vnitřně spojeným neboli integrovaným společenstvím. Latinský význam slova communitas odkazuje nejen na sféru toho, co je společné (communis), nýbrž znamená rovněž „laskavost, vlídnost, smysl pro společenství“. Pojem komunita odkazuje tedy na určitou hlubší úroveň mezilidských vztahů, která nás vyvádí z uzavřenosti našeho já a otevírá nás vůči druhým jakožto „ty“ (nikoli jako „ono“), což nám umožňuje žít s druhými lidmi v opravdových vztazích založených na blízkosti a důvěře. Hlavním společenstvím pro člověka je jeho rodina, a druhým významným společenstvím je obec, ve které žije.

Společným zájmem lidí v obci je, či mělo by být pokojné soužití s druhými, ve kterém hledají to, co „má být“, které je dobré pro všechny, nejenom pro ně samotné. Zároveň je to, co „má být“, nevyjádřitelné a stále otevřené; je to společná budoucnost, ke které lidé směřují.

CÍL IRO 

Je zjevné, že nelze naplánovat a dosáhnout v určitém časovém harmonogramu, aby se obec komunitou stala; natož, aby se jí stala jednou provždy. Nelze toho dosáhnout, ale lze o to usilovat. Proto je předběžným cílem vytvářet v obci komunitní platformu, která bude ke komunitě směřovat, a bude sdružovat lidi, kteří jsou schopni společně promýšlet a uskutečňovat program integrovaného rozvoje obce

Posláním Programu IRO je napomáhat obcím, aby vytvářely komunitní platformu a svůj dlouhodobý Program komunitní péče o kulturu a zdraví, kdy kulturou nemyslíme volný čas a zábavu, ale kultivovanost a zralost lidí a kvalitu jejich vztahů; a zdravím rozumíme nejen zdraví tělesné, ale i duševní, které nám umožňuje porozumět sobě i druhým lidem. 

IRO PROTO STOJÍ NA DVOU PILÍŘÍCH

  1. Vytváření podmínek pro zapojení občanů na budoucnosti své obce a její společné hledání - prostřednictvím komunitní platformy, což začne vytvářením koordinační skupiny pro IRO a činností komunitní koordinátorky. 
  2. Vytváření podmínek pro to, aby občané byli schopni a ochotni pečovat o své společenství - prostřednictvím Programu komunitní péče o kulturu a zdraví, který má podporovat a zlepšovat komunikaci a vztahy v obci, mezi sousedy i zájmovými skupinami, podporovat spolupráci soukromého a veřejného sektoru a připravovat veřejně prospěšné projekty.

ORGANIZACE a LIDÉ V PROJEKTU

Model IRO přináší konsorcium Univerzity J. E. Purkyně, spolku Reditus a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jeho iniciátorem je Institut kritického myšlení (IKM). Pod názvem „IKM Communitas“ se model podařilo v r. 2019 prosadit jako sociální inovaci na Ministerstvu práce a sociálních věcí a získat na jeho modelovou realizaci ve třech obcích Ústeckého kraje finanční podporu z Evropského sociálního fondu a OPZ (CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0014037).

  • Nositelem projektu „IKM Communitas“ je Fakulta sociálně ekonomická UJEP (J. Koutský a
    T. Sýkora) a spolek Reditus, z.s. (K. Vyhnánková, A. Říhová, P. Jíra, I. Mudrová, J. Kroupa).
  • Hlavním partnerem je Ústecký kraj (Odbor regionálního rozvoje: P. Hajšman, J. Kadraba a E. Poslová).
  • Garanci odborné kvality pro IKM zajišťuje Nadační fond M. Bubera (L. Krbec).
  • Komunitní koordinátorkou pro obec Velké Chvojno je I. Mudrová (Reditus)

Výstupy: Vstupní hodnocení Velké Chvojno Snímek vnímání situace, vztahů a priorit obyvatel obce Velké Chvojno na začátku projektu - ZDE (938.29 kB)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ poruchy

Úřední hodiny

Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno

Mohlo by Vás zajímat