Menu
Obec Velké Chvojno
ObecVelké Chvojno

POZOR!!!!! MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ VELKÉ CHVOJNO SE DO ODVOLÁNÍ NEPŮJČUJE.

 

 

Otvírací doba: 

Pondělí - pátek od 14.00 - 20.00 hod.

sobota - neděle od 8.00 - 20.00 hod.

Rezervaci je nutné provádět alespoň jeden den předem.

Tel. číslo pro zarezervování termínu: 728752307

 

Hasiči

                             AKTUALITA                             

sdhsdh

 

 

První jarní úklid

 

 

ROK 2018

Hasiči neusnuli zimním spánkem      

Přestože se navzdory ne příliš vydařené zimě zdá, že všechno dění kolem Sdružení dobrovolných hasičů a její jednotky v obci spí zimním spánkem, není tomu tak.

Po prosincové valné hromadě členů kde došlo k zhodnocení loňské celoroční práce SDH a JSDH obce, která nebyla mimochodem bez výsledků jak poli sportovním, kulturním, tak i v oblastech dalších aktivit a také několika zásahů místní jednotky. Přesto došlo na základě podnětů členů sdružení přeci jen v únoru ke změnám ve vedení sboru a ve výkonných orgánech sboru.  

Cílem nového vedení Sboru je v letošním roce se ještě více přiblížit Vám občanům obce a Vašim potomkům a tím mám na mysli nejen té naší malé „střediskové“ v rámci prezentace naší činnosti. Bude naší snahou zaujmout Vás nejen odvedenou prací, ale zejména připravovanými aktivitami. Věříme, že pro mnohé z Vás, kteří dění v obci a zejména kolem hasičů sledujete, budeme inspirací a zvážíte myšlenku rozšířit naše řady, vrátit se do našich řad, nebo vyslat posily do řad našich kolektivů mládeže.

Usilujeme o rozšíření počtu vedoucích kolektivů, abychom byli schopni rozšířit členskou základnu nejen ve stávajících kategoriích dětí a dospělých, ale také například v přípravce nebo dorostu.

Vše je ale nejen v našich rukách a hlavách, ale také ve Vašem zájmu o to podílet se, přispět vůlí, chutí a nadšením pro správnou věc. Neváhejte přijít kterýkoli pátek od 16 do 18 hod.

Pravidelně nás můžete sledovat nejen na stránkách obce a také na našich facebookových profilech SDH Velké ChvojnoHasiči Velké Chvojno, kde nás neváhejte kontaktovat, komentovat a popřípadě i kritizovat. Vaše názory jsou pro naší další práci podnětné a zajisté na ně budeme reagovat.

Dost bylo pro dnešek slov…a tak jen závěrem.

Dodatečně Všem hodně zdraví a pohody v letošním roce, s chutí do toho a půl je hotovo.

 

Za Sdružení dobrovolných hasičů a jednotku obce starosta SDH  Radim SlavíkROK 2016

SDH Velké Chvojno připravil pro občany pálení čarodějnic s programem.

FOTO


ROK 2015

K dnešnímu dni máme evidováno 16 dětí, z toho 9 mladších žáku od 6-11let a 7 starších žáků

12 – 15 let. Scházíme se každý pátek mladší od 15 – 16 hod a starší od 16 – 17 hod a pilně trénujeme.

 

Naše první závody v roce 2015 byl 10.2. Zimní sraz v Povrlech – soutěžili jsme např. V zatloukání hřebíků, odhadu vzdálenosti, slalomu se žebříkem.  Nakonec jsme si opekli vuřty.

 

31.3. Božtěšický dvojboj – štafeta dvojic a zásah džběrovou stříkačkou

– umístili jsme se na 6. místě.

 

25.4. O pohár starosty SDH Chabařovice – soutěž jen v požárním útoku

mladší žáci 6. místo a starší 8. místo

FOTO

30.4. Pálení Čarodějnic – na plácku před hospodou – hasiči postavili hranici a májku a děti z hasičského kroužku vyrobili čarodějnici

FOTO

26.4. Náhradní Samovar za rok 2014 – Telnice  - soutěž v požárním útoku, uzlové štafetě a štafetě 4x60 s překážkami. Mladší žáci 6. místo a starší také 6. místo

FOTO

15. - 17. 5. REKREAČNÍ POBYT  - Chata Mír Jílové u Děčína

pobytu se účastnilo 17 dětí a 4 dospělí.

Pátek: po večeři jsme hráli hry na hřišti a poté jsme se přesunuli na sál a hráli hry uvnitř

Sobota : jeli jsme do Zoo Děčín, po příjezdu jsme byli na procházce, nanosili jsme dřevo na táborák, večer jsme hráli fotbal a opékali vuřty na táboráku a po setmění jsme měli stezku odvahy.

Neděle: Hledání pokladu spojené s plněním úkolů v lese.

FOTO

23.5. Závěr plamene – Svádov – soutěžilo se v požárním útoku, štafetě dvojic, štafetě 4x60 s překážkami, štafetě CTIF

Mladší žáci – 9 místo

Starší žáci – 8 místo

FOTO

24.5. Memoriál Jaroslava Rohleny – štafeta jednotlivců na šedesát metrů s překážkami

Mladší dívky – 14. místo Eliška Čermáková, 17. místo Nela Gulliasová,23. Místo Amálka Suchá

Mladší chlapci – 11. místo Filip Horáček, 31. místo Daniel Adam

Starší dívky – 5.místo Linda Provazníková, 19. Místo Daniela Fialová, 20. místo Anna Malinová, 21. místo Aneta Čermáková

Straší chlapci – 11. místo Jaroslav Adam

 

6.6. Branný závod Velké Chvojno – jelikož se nám přihlásili jen čtyři družstva a nakonec přijeli jen tři, tak jsme se dohodli, že děti poběží jako jednotlivci.

USP Všebořice byli v samostatné kategorii

Umístění:

Mladší žáci:

1. místo Eliška Čermáková – SDH Velké Chvojno

2. místo Jan Lebeda – SDH Svádov

3. místo Václav Bartoš – SDH Velké Chvojno

 

Starší žáci |:

1. místo Linda Provazníková – SDH Velké Chvojno

2. místo Ondřej Horáček – SDH Velké Chvojno

3. místo Jaroslav Adam – SDH Velké Chvojno

 

13.6. Antonínské slavnosti Luční Chvojno – mladší i starší žáci předvedli štafetu dvojic a požární útok

FOTO

27.6. Posezení s rodičemi – prohlídka hasičské zbrojnice, prezentace fotek a práce s dětmi, posezení u kávy

 

19.9. Samovar 2015 Telnice – soutěž v požárním útoku, štafetě 4x60 s překážkami a uzlové štafetě.

Starší žáci 4. místo

 

10.10. Zahájení plamene – Svádov – branný závod: disciplíny – střelba ze vzduchovky, topografie, hasičské značky, hasiva, zdravověda, přelez překážky, uzle, orientace mapy a odhad vzdálenosti

Mladší žáci – 9. místo

Starší žáci – 5. místo

 

V letošním roce nás ještě čeká 28. 11. dovednostní štafeta na ZŠ Elišky Krásnohorské – jedná se o soutěž pětičlenných družstev, každý člen musí uvázat uzel a poznat hasičský prostředek, soutěž je na čas.

Během Vánočních svátků a v lednu schůzky nemáme, začneme znova až v únoru 2016.

Plán závodu na příští rok zatím není znám.

 

 Za SDH Velké Chvojno Kaczynská Tereza

ROK 2014

 

Výcvik s dýchací technikou

FOTO

Účast na hasičských slavnostech   - Bad Gottleuba

FOTO

 SDH Velké Chvojno pořádalo akci ve Velkém Chvojně  u hospody

FOTO

Obec Velké Chvojno zakoupila pro potřeby SDH automobil LIAZ CAS. Hasiči odpracovali na opravě automobilu značné množství hodin.

FOTO

ROK 2013

FOTKY Z OSLAVY 135 LET  HASIČŮ

 


 

ÚČAST JEDNOTKY SDH NA LIKVIDACI NÁSLEDKŮ POVODNĚ

V červnu 2013 se jednotka podílela na likvidaci následků v Zálezlech a Ústí nad Labem.

FOTO

 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Velké Chvojno
SDH VELKÉ CHVOJNO
 

 Sbor dobrovolných hasičů v obci má bohatou   histori. Založení se datuje do roku 1878 .

 

hasic

Hasiči v obci vždy patřili k aktivní části obyvatel a svojí činností přispěli k rozvoji a zvelebení obce. Péči o hasičský dorost byla předpokladem dostatečné členské základny.Osamostatněním obce v roce 1998 se vytvořily podmínky pro další činnost SDH Velké Chvojno. Zastupitelstvo obce činnost SDH podporuje.
Uvolnilo prostředky z rozpočtu obce na nákup techniky a vybavení. Dopravní automobil byl doplněn o vozidlo AVIA CAS 8 které hasiči vystrojili dle svých představ a požadavků . V roce 2007 byl pro potřeby hasičů zakoupen automobil RTH CAS 25, který přispěje ke zvýšení výkonnosti v případě zásahu.


H


VELITEL SDH VELKÉ CHVOJNO :      Tomáš Prošek
STAROSTKA SDH VELKÉ CHVOJNO:   Iva Kučerová
POČET ČLENŮ SDH: 48
POČET DĚTÍ V SDH: 16

 

TECHNIKA SDH
 

 

 
hasavia
AVIA CAS 8

 
 

 Novinka ve vybavení SDH pořízená s přispěním dotace Ústeckého kraje.
PLOVOUCÍ ČERPADLO HP 1200

 

cerpadlo

 

AKTUALITA

 


ROK 2013


ÚČAST JEDNOTKY SDH NA LIKVIDACI NÁSLEDKŮ POVODNĚ

V červnu 2013 se jednotka podílela na likvidaci následků v Zálezlech a Ústí nad Labem.

FOTO


FOTO Z VÝCVIKU A SOUTĚŽE

 


 

SRPEN 2012

SDH Velké Chvojno se významnou měrou podílel na vyčištění a opravě nádrže v Arnultovicích. Za tuto odvedenou práci všem, kteří se podíleli na této akci děkujeme.

 

starosta obce


Hasiči v akcích i o prázdninách.

 
Přestože již máme konec září, je dobré zmínit aktivity místních hasičů i v období prázdnin. Ani v této době hasiči nelenili. Už v červenci se společně s místním sdružením v Lučním Chvojně podíleli na vyčištění a údržbě zanedbané bývalé požární nádrže v Arnultovicích. Připojili se tak k dobré myšlence místních a společnými silami a s výrazným přispěním všech dobrovolníků doslova vyřezali, odbahnili a následně vyčistili zanedbanou nádrž tak, aby po zbytek léta sloužila místím i okolí k letním vodním radovánkám. A dnes již můžeme zhodnotit, že snaha to nebyla marná. Proto dodatečně všem, kteří připojili ruku k dílu děkujeme. Ostatně průběh a fotky z této akce můžete najít na facebooku jak hasičů, tak sdružení Luční Chvojno čili Lučňák.
I o prázdninách se v v rámci možností setkávali členové jednotky a připravovali techniku na letošní sportovní klání v požárních disciplínách. Je podzim a začnou nejrůznější soutěže. Jednotka vyrazila na požární útok do Maxiček a také na memoriál do Povrlů. O víkendu 6.10. proběhne také soutěž v Telnici, kam jednotka také vyrazí, aby poměřila síly s ostatními.
Naši nejmenší a také formující se dorostenci zahájí během září svou činnost a budou se tak připravovat na letošní okresní kolo hry Plamen, která začne závodem požárnické všestrannosti 13.10. v Božtěšicích. Proto všichni, kteří mají své ratolesti v odpovídajícím věku se mohou stavit u nás v hasičárně a přihlásit je do oddílů. Schůzky probíhají každý pátek od 16 hod.  a  dorost od 17 hod. Rádi vás všechny přivítáme.
 
Za SDH Velké Chvojno Radim Slavíkh 

h1  

 

h2                                   


 

2012

HASIČI VYUŽILI KVĚTNOVÉ DNY PRACOVNĚ A ORGANIZAČNĚ.

Ani s přibývajícím slunečným počasím hasiči obce nelení. Přestože mají hasiči a členové SDH obce stejně jako další občané obce své starosti a povinnosti na svých zahradách a domcích, našli si v nedávném období čas na soutěž v disciplínách požárního sportu v rámci akce Chlumecká Putýnka, která se letos konala v sobotu 5.května u sportovního areálu v Chlumci. Naši členové SDH obce Velké Chvojno byli velmi úspěšní a obsadili první, páté a šesté místo mezi všemi zúčastněnými týmy okresu a hosty z Německa.

Někteří z občanů obce mohli tuto skutečnost zaregistrovat, jelikož po návratu na základnu proběhla v místní hasičárně bujará oslava tohoto sportovního úspěchu, který jednotka zaznamenala naposledy v roce 2000. 

Právě tato skutečnost podnítila místní hasiče k vůli zúčastnit se další soutěže, která byla avizována na sobotu 12.května a proto se naši hasiči sešli k tréninku v úterý 8.května. Bohužel pořadatel soutěž zrušil a proto se členové jednotky rozhodli volný den využít k pokračování v úklidu zbrojnice. Tentokrát se zaměřili na úklid prostor dílny a skladu prostředků, které jsou součástí výjezdových garáží. Celý úklid směřuje jednotka k 1.červnu, kdy by se chtěli místní hasiči v rámci dětského dne prezentovat před občany obce v tom nejlepším světle.

Veškeré aktivity jednotky a sdružení můžete sledovat také na facebooku, hasiči Velké Chvojno, kde se můžete stát i našimi přáteli. Kohokoli z občanů, jejich potomků a příznivců také rádi přivítáme v našich řadách.

Velitelé jednotky J.Zachariáš, F.Macháček a T.Prošek se zůčastnili ve dnech 9.-11.5.2012 Instrukčně Metodického Zaměstnání pro velitele JSDH obcí organizovaného vedením HZS UK, které probíhá každoročně v areálu na Sněžníku. Věřím, jako jeden z organizátorů a školitelů, že školení bylo přínosem a informace budou jednotkou SDH v budoucnosti využity.

A jak se zdá informace o sportovním úspěchu SDH se po obci šíří rychlostí bleskové povodně. V pátek 11.5.2012 proběhlo první setkání dalších zájemců o činnost v SDH obce. Jedná se o slečny Macháčkovou, Kováčovou, Kryštofovou, Jelínkovou, Slavíkovou, Kaczynskou, a juniory Ráce a Parlagiho, kteří projevili zájem podílet se na rozšíření hasičské obce. V sobotu 12.5.2012 se společně jeli podívat na jednu z hasičských soutěží v okrese Děčín a uvidíme jak dlouho jim nadšení a zápal pro pož.sport a ostatní činnosti na kterých se hasiči podílí vydrží. Cestou zpátky se všichni zastavili u zámku v Jílovém, kde si nejen prohlédli zámecké zahrady, ale užili si spousty zábavy na skvělém dětském hřišti. Samozřejmě týmy se stále tvoří, stále čekáme na další uchazeče a opět oslovujeme i občany obce, členy i nečleny SDH o spolupráci při vedení našich oddílů dětí, mládeže i dospělých.

Mimo již zmíněného náboru členů proběhla také v pátek pravidelná schůzka našich nejmenších hasičů, kteří pod vedením svých vedoucích trénovali pož.útok na soutěž, která bude 22. -23.5. 2012. Členové jednotky a sdružení SDH tento den využili k dalším pracím kolem zbrojnice, upravovala se plocha budoucího parkoviště a probíhali i zednické práce v garážích.

Všem, všem, všem kteří se aktivně zapojili za tuto pomoc děkuji a věřím, že pokud se nám podaří zájem udržet, bude naše hasičstvo jen vzkvétat.

Za jednotku a SDH Radim Slavík

 


 

 
h1H2h3h4

 

has

 

Hasiči prožívají na akce bohaté jarní období.
 

Po prvotních jarních úpravách kolem vlastní základny, kdy byly usazeny silniční obrubníky na příjezdu do nové garáže naší zbrojnice se místní hasiči na minulém zastupitelstvu obce zavázali nadále pokračovat v generálním úklidu v prostorách garáží a skladů. Jsou nadále odhodláni pokračovat v terénních úpravách kolem zbrojnice, rádi by do budoucna upravili plochu bývalého hřiště za zbrojnicí tak, aby jej mohli využívat k nácviku požárních disciplín jak dospělí, tak zejména naše mládež. Samosebou, že by tato plocha byla k dispozici všem občanům obce k sportovním aktivitám.

Bohužel energii místní jednotce SDH odčerpává zatím neznámý žhář, který na přelomu měsíců března a dubna již několikrát jednotku „zaměstnal“. Jednotka již třikrát zasahovala u požáru starých balíků sena u Lučního Chvojna a zatím naposledy i u požáru starého stohu za Arnultovicemi. Jen díky přístupu a ochotě místních farmářů,pana Milce a pana Kořínka, kteří se vždy podílely na likvidaci požárů tím, že poskytli jednotce těžkou techniku, byly doposud požáry vždy poměrně rychle likvidovány.

Mimo těchto událostí mají za sebou hasiči také další brigádu na sběru kamene pro pana Milce, kterou se snaží zlepšit svou finanční situaci a získat tak i další prostředky, které posílí rozpočet jednotky a celého sdružení. Tyto budou dozajista účelně vynaloženy na rozvoj sdružení a letošní činnost jednotky.

Jednotka se nadále zdokonaluje a připravuje i po odborné stránce, o čemž svědčí i nově získaná odbornost velitelů jednotek SDH, získaná po několikadenním kurzu na HZS UK členy jednotky Františkem Macháčkem a Tomášem Proškem. Jmenovaným členům gratuluji a věřím, že získané znalosti budou k prospěchu nás všech v případě, kdy by jednotka musela zasahovat u mimořádných událostí v obci a případných požárech.

V neposlední řadě je dobré zmínit i účast místních hasičů na obecním turnaji v pinčesu, kde ale přes veškerou snahu a úsilí byly vyřazeni jinými borci naší obce. Těm tímto dodatečně za SDH obce gratulujeme.

 

                                                                Za Sdružení hasičů a jednotku SDH

                                                                starosta SDH František Macháček

 

has

 

Jarní slunce otevřelo vrata požární zbrojnice.

 
První jarní paprsky pronikly po mrazivé zimě i do areálu místní hasičské zbrojnice.
Přestože se v prostorách klubovny po celou zimu pravidelně scházeli každý pátek členové místní jednotky SDH, školili se v odborné přípravě a připravovali plán činnosti na letošní rok, až jarní slunce a příznivé počasí jim umožnilo opět se vrhnout do práce na zbrojnici a svěřené technice.
V pátek 9.3.2012 probíhali drobné úpravy na vratech nové garáže, provedla se drobná oprava na technice, zprovoznění čerpadla na malé CAS a začalo se s jarním úklidem.
V sobotu 10.3.2012 si jednotka v rámci dovozu vody do areálu v Malém Chvojně vyzkoušela několikahodinovou funkčnost plovoucího čerpadla a obsluhu obou CAS, tak jako by zajišťovala kyvadlovou dopravu vody. Po ukončení této akce byla obě výjezdová vozidla naplněna vodou na CPS v Ústí nad Labem - Všebořicích a jednotka nahlásila na KOPIS HZS svou opětovnou akceschopnost a možnost zasahovat také u případných požárů v katastru obce, což jí bylo v zimních měsících odepřeno.
Na teoretickou přípravu, která probíhala v zimních měsících navázali vybraní členové jednotky praktickým výcvikem a účastí na školeních pořádaných HZS, jednalo se o  T.Proška, F.Musila a J.Šacha, kteří se zúčastnili školení a přezkoušení nosičů dýchací techniky. Další vybrané čeká v termínu 17.-18.3.2012 ještě školení velitelů jednotek SDH.
V nejbližších dnech se budou členové jednotky podílet na plánovaných terénních úpravách kolem zbrojnice, budou pokračovat v jarním úklidu zbrojnice a věnovat se údržbě techniky.
Všem občanům přejeme klidné prožití jarních dní, maximální opatrnost při jarním úklidu zahrad a okolí vlastních příbytků, tak aby nebylo nutno prověřit připravenost jednotky při případném požáru nebo jiné události.
 
 Za SDH starosta F.Macháček
                                                                    foto T.Prošek, F.Musil

 

 
 

 

 
Ocenění činnosti našeho SDH Ústeckým krajem.
 
Dne 1. října bylo v jednacím sále Ústeckého kraje slavnostní shromáždění složek IZS . Mimo odměněných za činnost při letošních povodních předala hejtmanka vybavení i pro naše hasiče, které osobně převzal velitel hasičů pan Jiří Zachariáš. Je to známkou ocenění dobré práce hasičů i obce, která hasiče materiálně podporuje. Komunikační technika přispěje k větší operativnosti při mimořádných událostech.
Děkuji členům SDH za odváděnou práci
 
starosta obce
 
 

 

 

INFORMACE Z ČINNOSTI KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ
Náš kroužek má 13 dětí a 2 vedoucí .
Nacházíme se ve Velkém Chvojně, kde máme schůzky každý pátek do 16,00hod.
Pravidelně se účastníme všech soutěží v rámci hry plamen a i nad jejich rámec.
Navštěvujeme i divadlo Skaláček v Tisé a různé akce pořádané ostatními oddíly.
Naše děti mají možnost splnit si různé odznaky odbornosti, jako jsou : kronikář, strojník, preventiva, cvičitel a velitel a také odznaky specializací : kuchař,zdravotník….. 
Rok 2008 / 2009
Náš soutěžní rok začas zahájením Plamene, který se konal 11.10.2008 v Mojžíři a umístili jsme se na 5. a 7.místě. Soutěžilo se v těchto disciplínách : střelba, zdravověda, lano, uzle, azimut, hasící přístroje, topografické značky a hasiva.
4.4.2009 jsi 4 děti splnili odznak odbornosti.
23.5. – 24.5.2009 – Závěr Plamene Povrly, kde děti soutěžili v štafetě dvojic, štafetě 4x60, štafetě CTIF a požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo jedno družstvo starších žáků. Umístili jsme se na šestém místě.
Fotbalový turnaj v Libouchci – naše družstvo se zúčastnilo turnaje v malé kopané, pořádané SDH Libouchec. Umístili jsme se na 1. a 2. místě. Turnaj se nám velice líbil.
 
19.6.2009 – Branný závod ve velkém Chvojně. Uspořádali jsme soutěž pro ostatní družstva. Mladší žáci se umístili na 1.místě a starší žáci se umístili na 1.2. a 3. místě.
Soutěžilo se v těchto disciplínách :
1. Uzle 2. zdravověda 3.hasící přístroje 4. abeceda 5. hasičské značky 6. střelba ze vzduchovky
 Rok 2009 / 2010
12.9.2009 – Samovar v Telnici.
Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4 x 60
Mladší i starší se umístili na 5. místě.
 
10.10.2009 – Zahájení plamene – Tisá
Zúčastnili jsme se branného závodu v Tisé. Mladší i starší žáci se umístili na 7. místě.
 
27.2.2010 – Zimní sraz – Stebno.
Plnili jsme různé úkoly , vařili jsme buř guláš a stavěli jsme plastiku za sněhu. Mladší vyrobili želvu a umístili se na 3.místě . Starší udělali hada a umístili se na 2.místě.
 22.-.23.5.2010 – Závěr plamene. Povrly.
6.6.2010 – Fotbalový turnaj v Libouchci
19.6.2010 – Branný závod Velké Chvojno

 
 

 


 
 
 
 

 

 

 

Titulní strana

Aktuální rozpočet


Klikací rozpočet

Zjednodušená verze


Zjednodušená verze stránek

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20
1
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ poruchy

Úřední hodiny

Pondělí a středa
08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
- úřední den
Úterý
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
- po tel. dohodě
Čtvrtek
08:00 - 11:30, 12:30 - 15:30
- po tel. dohodě
Pátek
pro veřejnost zavřeno

Mohlo by Vás zajímat