Vyhledat

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Novinky


Zaměstnanci obce upravili v Mnichově dětské hřiště a chodníky.dhV Lučním Chvojně došlo k úpravě parku. Obec financovala úpravu prostranství a pořízení sochy. lchV Malém Chvojně zaměstnanci  opravili dětské hřiště.

mch

 

 

 

 

 

Obsah

AKTUÁLNÍ ŽÁDOSTI O DOTACE

volební období 2010 až 2014

 V této rubrice jsou k dispozici informace o žádostech na dotace, včetně informací o tom, jak probíhala realizace a finanční plnění.

 ROK 2010

 

 

Státní fond životního prostředí

v 13. výzvě

- akceptovaný projekt zařazený do zásobníku projektů

Název projektu: " Kanalizace a ČOV Velké Chvojno "

Celkové náklady:  32 406 053,- Kč

Uznatelné náklady ponížené o zisk a DPH: 23 049 145,- Kč

Očekávaná dotace: 20 687 257,- Kč

Rozhodnutí o poskytnutí podpory SFŽP 2012

Zdroje EU:      19 537 965,- Kč

Dotace fondu : 1 149 292,- Kč

Stav: předáno staveniště realizační firmě

 

 ROK 2011

 

logo

 Program rozvoje venkova - MAS Labské skály

5. výzva

Název projektu: Školní zahrada - altán pro výukové i volnočasové aktivity

Celkové náklady: 108 000,- Kč

Očekávaná dotace: 90 000,- Kč

Stav: realizován 2011

Financování: podána žádost o proplacení na SZIF

 Schváleno proplacení dotace 2012 - Projekt dokončen

 

 ROK 2011

 

logo

 Program rozvoje venkova - MAS Labské skály

3. výzva

Název projektu: Rozšíření hasičské zbrojnice - Velké Chvojno

Celkové výdaje projektu: 940 192,- Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu: 156 698,- Kč

Způsobilé výdaje projektu: 783 493,- Kč

Očekávaná dotace: 510 000,- Kč

Stav: realizován 2011

Financování: podána žádost o proplacení na SZIF

Schváleno proplacení přiznané dotace 2012 - Projekt dokončen

 

ROK 2011

 

 

Ministerstvo školství

podpora materiálně technické základny sportu

spolupráce obce  s FKA Velké Chvojno

Název projektu: Stavba víceúčelového hřiště

Popis: hřiště 24 x 42 m s umělým povrchem

Rozpočtované náklady: 2 999 365,- Kč

Požadovaná dotace : 2 700 000,- Kč

Náklady FKA: 299 365,- Kč

Stav: registrováno na MŠMT

 

 

 ROK 2012

 

 

 Ústecký kraj

Fond vodního hospodářství

Podána žádost o dotaci na dofinancování stavby kanalizace a ČOV Velké Chvojno.

Požadovaná dotace: 2 319 698,- Kč

Stav: schváleno 2 000 000,- Kč

Financování:  závěrečné vyhodnocení 2015

 

 

 ROK 2012

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Název projektu: Renovace pomníku ve Žďáru

Náklady projektu: 159 133,- Kč

Očekávaná dotace: 111 300,- Kč

Financování obcí: 47 833,- Kč

Stav: registrována na MMR

 Dotace neschválena

 

ROK 2012

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Název projektu: Dětské hřiště u školy

Náklady projektu: 505 032,- Kč

Očekávaná dotace: 353 500 ,- Kč

Financování obcí: 151 532,- Kč

Stav: registrována na MMR

Projekt schválen

Realizace srpen 2012

Projekt realizován a dokončen

 

ROK 2012

 

logo

 

Program rozvoje venkova - MAS Labské skály

5. výzva

Název projektu: Úprava návsi  v Arnultovicích

Celkové výdaje projektu: 1 500 690,- Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu: 250 115,- Kč

Způsobilé výdaje projektu: 1 250 575,- Kč

Očekávaná dotace: 900 000 ,- Kč

Stav: realizován  květen 2012

Financování: podána žádost o proplacení na SZIF

Dotace proplacena v plné výši 11/2012

 

 

ROK 2012

 

 

 

Státní fond životního prostředí

Prioritní osa 2

Název projektu:

Výměna zdroje energie v budově č.p.27 Velké Chvojno za nízkoemisní zdroj spojená se zateplením budovy OÚ a jejím připojení na nový nízkoemisní zdroj.

Předpokládané náklady:  5 866 282,- Kč

Předpokládané náklady obce : 530 000,- Kč

Stav: registrován na SFŽP - administrativní kontrola

žádost neakceptována

 

ROK 2013

 

logo

 

Program rozvoje venkova - MAS Labské skály

9. výzva

Název projektu: Kulturní dům Luční Chvojno

Celkové výdaje projektu: 544 500,- Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu: 94 500,- Kč

Způsobilé výdaje projektu: 450 000,- Kč

Očekávaná dotace: 405 000,- Kč

Stav: Realizace

Financování:  Podepsána dohoda se SZIF

Realizace: Ukončena dne 10.12.2013 převzetí stavby

                  Skutečné náklady 529 298,- Kč

                   Příprava ŽOP

                   Kontrola po podání žádosti o proplacení

                   Dotace proplacena , projekt dokončen

 

 

 

ROK 2013

 

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Název projektu: Náves v Lučním Chvojně - aby se všem u nás líbilo

Celkové výdaje: 424038,-Kč

Očekávaná dotace: 296 000,-Kč

Vlastní zdroje: 128 038,- Kč

Stav: Podána žádost

Financování:

Projekt nebyl vybrán k realici                                                                   

ROK 2013

 

Státní fond životního prostředí

Prioritní osa 4

Oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady

Název projektu: Stavební úpravy stávajícího objektu na sběrný dvůr

Žádost je zaevidována - čekáme na rozhodnutí.

Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP - akceptační číslo 26411061

 

ROK 2014

 

 

 

Státní fond životního prostředí

Prioritní osa 4

Oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady

Název projektu: Stavební úpravy stávajícího objektu na sběrný dvůr

Předpokládané výdaje:

Celkové náklady  : 6 193 174,- Kč

Nezpůsobilé výdaje  : 601 488,- Kč

Způsobilé výdaje: 5 591 686,- Kč

Zdroje žadatela:  559 169,- Kč

Podpora z FS: 4 752 933,- Kč

Dotace SFŽP: 279584,- Kč

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 20.6.2014

Projekt realizován a dokončen

ROK 2014

 

 

Ústecký kraj

Fond vodního hospodářství

Podána žádost o dotaci na dofinancování stavby kanalizace a ČOV Velké Chvojno.

Prodloužení stok a realizace veřejné části přípojek

Požadovaná dotace: 3 000 000,- Kč

Stav: schváleno 3 000 000,- Kč

Financování: závěrečné vyhodnocení 2015

Realizováno a vyhodnoceno.

ROK 2014

 

Státní fond životního prostředí

Prioritní osa 2

Název projektu:

Výměna zdroje energie v budově č.p.27 Velké Chvojno za nízkoemisní zdroj spojená se zateplením budovy OÚ a jejím připojení na nový nízkoemisní zdroj.

Předpokládané náklady: 5 866 282,- Kč

Předpokládané náklady obce : 530 000,- Kč

Stav: registrován na SFŽP - administrativní kontrola

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 45% uznatelných nákladů.

Předání firmě k realizaci září 2015.

 

ROK 2018

 

Příprava projektu nové chodníky Velké Chvojno - situace

Obec Velké Chvojno připravuje žádost o dotaci na chodníky ve Velkém Chvojně