Vyhledat

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Novinky


Zaměstnanci obce upravili v Mnichově dětské hřiště a chodníky.dhV Lučním Chvojně došlo k úpravě parku. Obec financovala úpravu prostranství a pořízení sochy. lchV Malém Chvojně zaměstnanci  opravili dětské hřiště.

mch

 

 

 

 

 

Navigace

Obsah

 

 OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ CHVOJNO

VELKÉ CHVOJNO 55 
40334 VELKÉ CHVOJNO

TELEFON/FAX: 411198930

E-MAIL: podatelna@obecvelkechvojno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

 mjvbqd4

 
PRACOVNÍ DOBA
PONDĚLÍ   8:00 hod - 11:30 hod 12:30 hod - 17:00 hod
ÚTERÝ       8:00 hod - 11:30 hod 12:30 hod - 15:00 hod
STŘEDA     8:00 hod - 11:30 hod 12:30 hod - 17:00 hod
ČTVRTEK   8:00 hod - 11:30 hod 12:30 hod - 15:30 hod
PÁTEK         8:00 hod                   -                    12:00  hod
 

V ÚŘEDNÍ DNY JSME VÁM K DISPOZICI PO CELÝ DEN. V NEÚŘEDNÍCH DNECH SI RADĚJI PŘEDEM  DOMLUVTE SCHŮZKU.

 

LEGALIZACI A VIDIMACI PROVÁDÍMĚ VŽDY V ÚŘEDNÍCH DNECH. POKUD POTŘEBUJETE OVĚŘIT LISTINU NEBO PODPIS MIMO ÚŘEDNÍ DNY, RADĚJI PŘEDEM ZAVOLEJTE ZDA JE PŘÍLOMEN ZAMĚSTNANEC, KTERÝ TUTO SLUŽBU PROVÁDÍ.UPOZORNĚNÍ! 

Každý pátek je POKLADNA na OÚ zavřená !!

 


 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU

Jméno a příjmení Funkce Telefon e-mail
Markéta Vaňáčová starostka obce 723568804 starosta@obecvelkechvojno.cz
Bc. Martin Bůžek I.místostarosta 724209254

mistostarosta@obecvelkechvojno.cz

Jiřina Bischoffiová II. místostarosta 737155959  
Ivana Šimáková účetní 411198930 ucetni@obecvelkechvojno.cz
Lenka Horáčková administrativa 411198930 podatelna@obecvelkechvojno.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: č.ú. 128609173 / 0300 ČSOB ÚSTÍ NAD LABEM

IČO: 66109973

WEB : http://www.obecvelkechvojno.cz

INFORMACE Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

V oblasti samostatné působnosti vykonává činnosti, které mu uložilo Zastupitelstvo obce Velké Chvojno a další úkoly uložené zákonem o obcích a dalšími právními předpisy

Vykonává přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony

 • Legalizace a vidimace (ověřování podpisu a listin)
 • Evidence obyvatel
 • Krizové řízení
 • Poskytování informací
 • Správa obce a administrativa
 • Evidence a správa majetku
 • Správní činnosti
 • Odpadové hospodářství
 • Archiv
 • Bytové hospodářství
 • Přestupky - Přestupková komise ÚMO Severní Terasa na základě veřejnoprávní smlouvy
 • Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál a s ním spojené služby pro veřejnost

POVĚŘENÉ ÚŘADY

Vykonávají přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, a která je zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

obec s rozšířenou působností

Řidičské průkazy, pasy, evidence vozidel, sociální dávky, vodoprávní řízení, zábory zemědělského půdního fondu, územní plánování, zváštní užívání komunikací, zdravotnictví, hygiena atd.. více na Magistrát Ú.n.L

OBECNÍ ÚŘAD LIBOUCHEC

obec s pověřeným úřadem

Stavební úřad - stavební činnosti , nakládání s vodami pro fyzické osoby ( odběr, vypouštění)
Matrika - žádosti o občanské průkazy, výpisy z terstního rejstříku, uzavření sňatku

Sociální - výplata dávek ... více na OÚ Libouchec